חשבונית דיגיטלית

שליחת חשבוניות ממוחשבות

הקץ לניירת מיותרת

התחילו לעבוד במערכת החשבונית דיגיטלית של חברת אשכול ותיהנו מהעבודה השוטפת. 

חשבונית ממוחשבת מאובטחת

חשבונית דיגיטלית אשר ידוע כי המסמך לא עבר שינוי מאז שיצא מהספק ללקוח, אך אינה מאשרת את זהות החותם וככלל היא פחות אמינה. 

מודול חשבוניות ממוחשבות שפותח בחברת אשכול מאפשר לחברות לשלוח חשבוניות ללקוחות בצורה של חשבונית מאובטחת או חשבונית מאושרת ישירות מתוך הפריוריטי.

קיימת העדפה ברורה להנפקת חשבוניות ממוחשבות מאושרות על פני הנפקת חשבוניות מאובטחות שכן בחשבוניות עם חתימה דיגיטלית מאושרת לא חלות הגבלות על משלם החשבונית כפי שחלות על המשלם בגין חשבונית עם חתימה דיגיטלית מאובטחת.

בנוסף, נראות החשבונית ואימות החתימה בחשבונית מאושרת היא איכותית בצורה משמעותית מאשר בחשבונית דיגיטלית מאובטחת.

חשבונית דיגיטלית מאובטחת הינה חשבונית עם חתימה דיגיטלית מאובטחת אשר מאמתת כי המסמך לא עבר שינוי מאז שיצא מהספק ללקוח, אך אינה מאשרת את זהות החותם וככלל היא פחות אמינה. המלצתנו היא לעבוד עם חשבונית דיגיטלית מאושרת.

יתרונות חשבונית מאובטחת

■ זולה ביחס לחשבונית מאושרת והיא עדיין עומדת בחוק מסמכים ממוחשבים.

חסרונות חשבונית מאובטחת

■ בדרך כלל החשבונית תגיע עם כיתוב: "חתימה אחת לפחות בעייתית":

■ בפירוט החתימה מצויין שזהות החתימה אינה אמינה כי היא לא מוכרת. מקבלים משולש אזהרה צהוב בציור:

■ בדף האמינות של החתימה יהיה כתוב "אישור זה אינו אמין":

חשבונית ממוחשבת מאושרת

חשבונית דיגיטלית מאושרת הינה חשבונית עם חתימה דיגיטלית מאושרת אשר מאמתת כי המסמך לא עבר שינוי מאז שיצא מהספק ללקוח וניתן לזהות על גבי החשבונית את הגורם והשם המדוייק שחתם על החשבונית ללקוח. הגורם שחתם זוהה על ידי גורם מאשר במדינת ישראל.

מאפייני החתימה המאושרת:

ייחודית לבעל החתימה.
מאפשר לזהות את החותם באופן וודאי ללא אפשרות זיוף וללא התקנת חומרה או תוכנה.
ניתן לאמת אותה מתוך המסמך, מכל מחשב בעולם בו מותקנת מערכת Windows.
מבטיחה שלא הוחסרו פרטים מהמסמך ושלא נעשו שינויים בקובץ ע"י צד שלישי.
שמירה מוחלטת על פרטי המסמך (אינו ניתן לשינוי לאחר החתימה).
אבטחת מידע גבוהה.

החשבונית תגיע עם כיתוב: "נחתם, וכל החתימות הן חוקיות":

יתרונות חשבונית מאושרת

חשבונית דיגיטלית אשר ידוע כי המסמך לא עבר שינוי מאז שיצא מהספק ללקוח, וניתן לזהות על גבי החשבונית את הגורם והשם המדוייק שחתם על החשבונית ללקוח. הגורם שחתם זוהה על ידי גורם מאשר במדינת ישראל.

בפירוט החתימה מצויין שהחתימה חוקית והמסמך לא עבר שינוי. זהות החותם חוקית. מקבלים סימן של V ירוק בציור.

במסך הסיכום של החתימה רואים מי חתם על החשבונית:

במסך אמינות החשבונית יש וי ירוק על נושא האמינות לגבי המסמך והחותם שלו:

חסרונות חשבונית מאושרת

יקרה יותר מחשבונית מאובטחת