מערכת פריוריטי – מכללות בישראל​
ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים​

מטרת המערכת

ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות כולל מדידת הפעילות של המכללה בהיבטי תקציב, מרכזי רווח, דוחות כספיים להנהלה ודוחות למשרד החינוך ולות"ת לצורך תקצוב המכללה. לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים. חברת אשכול נחשבת כמובילה בישראל ביישום פריוריטי לצורכי מכללות.

ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות כולל מדידת הפעילות של המכללה בהיבטי תקציב, מרכזי רווח, דוחות כספיים להנהלה ודוחות למשרד החינוך ולות"ת לצורך תקצוב המכללה. לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים. חברת אשכול נחשבת כמובילה בישראל ביישום פריוריטי לצורכי מכללות.

יתרונות המערכת

  • עבודה שוטפת קלה המקצרת את זמן העבודה ב- 30% לפחות מכל מערכת קיימת אחרת. מוכח!
  • יכולת מדידת הפעילות בצורה מהירה ונוחה. קבלת החלטות אפקטיבית לרווחיות המכללה
  • עבודה עם חוקים עיסקיים ומחוללי נתונים למשתמשים. מיילים והודעות SMS, חזית הטכנולוגיה
  • יכולת להגדיר שנת כספים אקדמית וכן שנת כספים קלנדרית השונים בזמנים, במקביל
  • ממשקים קיימים למערכות הנלוות של המכללה. (ראשים, גלבוע, עוצמה, תוכנת אלף ועוד)
  • יכולת סריקה וקישור מסמכים חיצוניים למערכת ללא צורך לשמור העתקים. כגון חשבוניות ספקים

מערכת מתקדמת במגוון רחב של מכללות בארץ

מערכת הפריוריטי קיימת במגוון רחב של מכללות בארץ לרבות מכללות חינוכיות ומקצועיות
לצרכי מדידת הפעילויות השונות וכן ממשקים למערכות נלוות

  • מנהל הסטודנטים - ראשים, גלבוע ועוד
  • תוכנות שכר - עוצמה, מלל, חילן, מירב  ועוד
  • מערכות נלוות - ניהול ספרייה , תוכנת אלף של איקס ליבריס ועוד