מערכת פריוריטי – מכללות בישראל​
ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים​

מטרת המערכת

ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות כולל מדידת הפעילות של המכללה בהיבטי תקציב, מרכזי רווח, דוחות כספיים להנהלה ודוחות למשרד החינוך ולות"ת לצורך תקצוב המכללה. לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים. חברת אשכול נחשבת כמובילה בישראל ביישום פריוריטי לצורכי מכללות.

ניהול הכספים והתפעול הכספי של המכללות כולל מדידת הפעילות של המכללה בהיבטי תקציב, מרכזי רווח, דוחות כספיים להנהלה ודוחות למשרד החינוך ולות"ת לצורך תקצוב המכללה. לרבות ברמת מסלולי הלימוד השונים. חברת אשכול נחשבת כמובילה בישראל ביישום פריוריטי לצורכי מכללות.

יתרונות המערכת

מערכת מתקדמת במגוון רחב של מכללות בארץ

מערכת הפריוריטי קיימת במגוון רחב של מכללות בארץ לרבות מכללות חינוכיות ומקצועיות
לצרכי מדידת הפעילויות השונות וכן ממשקים למערכות נלוות